Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 april 2020

Beslutsärenden

3 Tertial 1 + prognos 1, 2020 inkl redovisning av ILS

8 Projekt 1858 Lövdalsvägen 20-50 – Inriktningsbeslut

9 Projekt 4265 Bällstahamn – Inriktningsbeslut

10 Projekt 1476 SFV-L Jeriko-Långsjön, ny huvudvattenledning - Inriktningsbeslut

11 Projekt 410361 Odde 1 med flera – Reviderat inriktningsbeslut

12 Projekt 410309 Omläggning HV800 Albytunneln – Reviderat inriktningsbeslut

13 Projekt 410269 Bergholmsbacken – Reviderat inriktningsbeslut

14 Projekt 361653 Stadshagen – Reviderat inriktningsbeslut

17 Projekt 360688 Ulvsundavägen avfart Bromma flygplats - Genomförandebeslut

18 Projekt 410555 Stockholm Ström (400kV) Bredäng –Beckomberga – Genomförandebeslut

19 Projekt 410378 Lännareservoaren - Genomförandebeslut

20 Projekt 361655 Hälsovägen Flemmingsbergsparken (Grantorp 5:3) – Reviderat genomförandebeslut

Projekt 410158 Hälsovägen – tunnel – Reviderat genomförandebeslut

21 Projekt 362021 Förbifart Stockholm Kungens Kurva – Reviderat genomförandebeslut

22 Projekt 361965 Metandestruktion, Henriksdals reningsverk – Reviderat genomförandebeslut

23 Projekt 410336 Lerkrogsvägen 2–Västberga 32 – Reviderat genomförandebeslut

24 Genomförande av åtgärder från Stockholms stads lokala åtgärdsprogram – lägesredovisning

27 Referensgrupp för bevakning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

28 Upphandlingsärende – Trafikavstängningsmaterial och TA -planer, ramavtal

29 Upphandlingsärende, Serviceavtal för pumpar, ramavtal

30 Upphandlingsärende, Gatugjutgods, ramavtal

31 Upphandlingsärende, Arbetsmiljöresurser, ramavtal

Anmälningsärenden

32 Läget i skärgården 2019 – Anmälningsärende

33 Miljörapporter 2019 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager - Anmälningsärende