Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-10-22

Sammanträde 2020-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 september 2020

Beslutsärenden

4 Tertial 2/prognos 2, 2020 inkl. redovisning av ILS

5 Projekt 410044 Starkströmmen – Reviderat inriktningsbeslut

6 Projekt 361200 Kungsgatan – Reviderat inriktningsbeslut

8 Projekt 410520 Nya ställverk inkl byggnader Lovö - Genomförandebeslut

9 Projekt 361584 Sicklingsv/Kistv/Bordsvägen – Genomförandebeslut

10 Projekt 410533 G TyresövVinthundsv – G TyresövFlygledarg HV600 Sentab omläggning till HV800 St – Genomförandebeslut

11 Projekt 362040 Tenstaterassen - Genomförandebeslut

12 Projekt 410463 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg – Reviderat genomförandebeslut

13 Projekt 410554 Sjödalsparken – Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Upphandling - muntlig presentation