Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-12-03

Sammanträde 2020-12-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 22 oktober 2020

Beslutsärenden

4 Edsviken vattensamverkan nytt avtal för perioden 2021-2024

6 Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby – Reviderat inriktningsbeslut

7 Projekt 410553 Stureprojektet – Reviderat inriktningsbeslut

8 Projekt 410626 Bromstenstaden Kv Gustav/Gunhild - Genomförandebeslut

9 Projekt 361907 Utsälje 1:48 m fl – Reviderat genomförandebeslut

10 Projekt 361637 Ledningsomläggning Slussen – Reviderat genomförandebeslut

11 Upphandlingsärende – Riskanalys, fastighetsbesiktning och vibrationsmätning, ramavtal

12 Upphandlingsärende – LTA-anläggningar inkl. service och underhåll, ramavtal

13 Upphandlingsärende – Rörkopplingar, ramavtal

14 Upphandlingsärende – Transport och behandling av sand och gallrens , ramavtal

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

15 Muntlig uppföljning av förväntade styrelsebeslut 2020