Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 17 juni 2021

5 Projekt 4175 Bällsta IP - Inriktningsbeslut

6 Projekt 4967 Bergförstärkning L-bassänger L03 - L14 Henriksdal reningsverk - Inriktningsbeslut

7 Projekt 410667 Kapacitet och tillgänglighet OM Henriksdal - Reviderat inriktningsbeslut

8 Projekt 362020 Årstastråkets etapp 3 - Reviderat inriktningsbeslut

9 Projekt 410103 Magelungens strand - Reviderat inriktningsbeslut

10 Projekt 410149 Mälaräng - Reviderat inriktningsbeslut

11 Projekt 410309 Omläggning HV800 Albytunneln - Genomförandebeslut

12 Projekt 410384 Bjurbäcken - Genomförandebeslut

13 Projekt 361886 Kurvan 2 & 5 - Reviderat genomförandebeslut

14 Projekt 410451 Atlasgatan - Reviderat genomförandebeslut

15 Projekt 362120 Perstorp - Reviderat genomförandebeslut

16 Upphandlingsärende Ramavtal IT-konsulter

17 Upphandlingsärende Drift, förvaltning och utveckling av applikation för intern och extern web

Anmälningsärenden

18 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari - jun 2021, 10-25 mnkr