Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-12-02

Sammanträde 2021-12-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 21 oktober 2021

Beslutsärenden

4 System för interkontroll samt internkontrollplan 2022 med väsentlighet- och riskanalys

5 Energieffektiviseringsplan 2022

6 Projekt 410498 Nya Östbergatunneln - Genomförandebeslut

7 Projekt 362124 Marievik - Genomförandebeslut

8 Projekt 361308 Primus Lilla Essingen - Genomförandebeslut

9 Projekt 410552 Åsögatan - Genomförandebeslut

10 Projekt 410663 Katarina Bangata - Genomförandebeslut

11 Projekt 4967 Bergförstärkning L-bassänger L03-L14 - Genomförandebeslut

12 Upphandlingsärende - Ramavtal fastighetskonsulter och lantmäteritjänster

13 Upphandlingsärende - Ramavtal gräv- och lastmaskinstjänster

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)