Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-02-03

Sammanträde 2022-02-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 december 2021

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare

8 Projekt 460277 Tillkommande skyddsklassning - Inriktningsbeslut

9 Projekt 361903 Mässtunneln - Genomförandebeslut

Anmälningsärenden

10 Anmälan om fattade investeringsbeslut juli - december 2021, 10-25 mnkr