Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-10-27

Sammanträde 2022-10-27

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 22 september 2022

Beslutsärenden

4 Tertial 2 & prognos 2 2022 inklusive rapportering

7 Projekt 4670 Birkastan-Röda Bergen, etapp3;

Projekt 4672 Birkastan-Röda Bergen, etapp 4 - Inriktningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Projekt 360705 Sköndalsbro avluftningsstation - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)