Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-05-04

Sammanträde 2023-05-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 9 mars 2023

5 Taxa för vatten och avlopp 2024 - Inriktningsärende

7 Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

8 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

10 Projekt 361936 Riddersvik - Reviderat inriktningsbeslut

11 Projekt 362040 Tenstaterassen - Reviderat genomförandebeslut

12 Lägesredovisning för programmet Stockholms framtida Vattenförsörjning (SFV)

13 Upphandlingsärende - Ramavtal för Brandposter

14 Upphandlingsärende - Ramavtal Laboratorietjänster

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)