Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-09-14

Sammanträde 2023-09-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 15 juni 2023

Beslutsärenden

4 Uppdaterad firmateckningsrätt

5 Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2024

8 Vattentjänstplan Stockholm för perioden 2024-2027 - Inriktningsärende

9 Projekt 3531 Lövstastigen - Inriktningsbeslut

10 Projekt 4642 Stora Sköndal etapp 2A - Inriktningsbeslut

11 Projekt 5505 Centrala Telefonplan - Inriktningsbeslut

13 Projekt 361806 Utbyggnad Sofielund - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

14 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2023, 10-25 mnkr