Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-03-09

Sammanträde 2023-03-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 9 februari 2023 (båda)

Beslutsärenden

4 Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (båda)

5 Dataskyddsombudets årsrapport år 2022 Stockholm Vatten och Avfall (båda)

8 Aktieägartillskott från Stockholm Vatten AB till intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB) (SVOA)

10 Årsstämmor 2023 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA)

11 Delegater till Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar (avfall)

Anmälningsärenden

12 Information från revisorerna (båda)

13 Stadsrevisionens årsrapport 2022 (båda)