Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-05-04

Sammanträde 2023-05-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 9 mars 2023 (båda)

Beslutsärenden

4 Flerårsplan 2024-2026 (båda)