Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-10-19

Sammanträde 2023-10-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll från sammanträdena den 14 september 2023 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 2 & prognos 2 2023 inklusive rapportering (båda)

5 Projekt 480020 Kista Norra sopsug huvudprojekt - Reviderat genomförandebeslut (avfall)

6 Delegater till Avfall Sveriges höstmöte (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)