Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Inriktningsbeslut nyproduktion Kärrtorps idrottsplats mm

§6 Inkomna skrivelser, anmälan