Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

5 Lägesrapport nyproduktion

6 Investering, upprustning av Trondheim 1 i Husby

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport, om- och påbyggnad av Storholmen 3 i Vårberg