Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

5 Finansiell rapport augusti 2017

6 Granskning enligt internkontrollplan 2016

7 Sammanträdestider 2018

8 Reviderat genomförandebeslut gällande nytt fastighetssystem - Projekt VERA

9 Lägesrapport nyproduktion

10 Inriktningsbeslut, nyproduktion Dalen 21

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Upphandling av ramavtal avseende plåt- och smidesarbeten