Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Affärsplan och budget för 2018

6 Förslag till internkontrollplan för 2018

7 Riktlinjer för bolagsstyrelsens EU-policyarbete

8 Inriktningsbeslut nyproduktion Primus, Lilla Essingen

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inriktningsbeslut Östberga norra

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Utökad investering, Lillkvarnen 1 och 2

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Lägesrapport nyproduktion

12 Sammanträdestider 2018 (bordlagt 2017-10-19)