Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport april 2018

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

10 Lägesrapport nyproduktion

11 Gemensamma miljökrav för entreprenader