Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport april 2017

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

9 Lägesrapport nyproduktion

10 Inriktningsbeslut, nyproduktion kv Persikan på Södermalm

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Investeringsbeslut, nyproduktion kv Silvret i Grimsta

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4 i Rinkeby

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rapport, kv Duggregnet i Björkhagen

14 Rapport avseende Svenska Bostäders hållbarhetsarbete

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport april 2017

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

§6 Översyn av policydokument

§7 Fastställande av arbetsordning m m

§8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§9 Lägesrapport nyproduktion

§10 Inriktningsbeslut, nyproduktion kv Persikan

§11 Investeringsbeslut, nyproduktion Silvret 3

§12 Investeringsbeslut, nyproduktion Kvarnseglet 3 och 4

§13 Nyproduktion kv Duggregnet i Björkhagen, rapport

§14 Rapport avseende Svenska Bostäders hållbarhetsarbete

§15 Inkomna skrivelser, anmälan