Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-05-31

Sammanträde 2005-05-31

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2005 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
31 maj 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

3 Tertialrapport 1/2005 (A) P

4 Bokslut och verksamhetsberättelse januari – april 2005 (A) P

5 Revisionsberättelse för år 2004 (A) P

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2005 (RI)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2005 (RI)

8 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2-4/2005 (Pa)