Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 28 mars 2017

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2016

10 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

15 Genomförandebeslut om nybyggnation av idrottshall vid Johan Skytteskolan

16 Medgivande till paviljongetablering på Blackebergsskolan

17 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering till Ekensbergsskolan

18 Verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Klastorpsskolans mottagningskök

19 Genomförandebeslut om ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i Östbergaskolan

21 Entledigande av personuppgiftsombud

22 Ökade kunskapsskillnader i skolan

Yttrande över rapport nr 2, 2017 från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-191/2016 Dnr 1.4.1-756/2017

23 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-307/2017 Dnr 1.6.1-888/2017 (Omedelbar justering)

24 Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-438/2017 Dnr 1.6.1-1672/2017 (Omedelbar justering)