Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 augusti 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12 september 2017.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.7.1-1526/2017
Dnr 1.6.1-5138/2017 (Omedelbar justering)

9 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-116/2017
Dnr 1.6.1-5114/2017 (Omedelbar justering)

10 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 434-21/2017
Dnr 1.6.1-5136/2017 (Omedelbar justering)

13 Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan

15 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-6420/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 11771/2017
Dnr 1.6.1-5597/2017 (Omedelbar justering)

17 Cykelskola för alla elever i förskoleklass

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-755/2017
Dnr 1.6.1-3985/2017 (Omedelbar justering)

18 Brottsförebyggande åtgärder i skolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-625/2017
Dnr 1.6.1-4124/2017 (Omedelbar justering)

19 Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1165/2017.
Dnr 1.6.1-5598/2017 (Omedelbar justering)

20 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg samt förslag till prislista 2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 142-1101/2017
Dnr 1.6.1-5149/2017 (Omedelbar justering)

21 På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1138/2017
Dnr 1.6.1-5390/2017 (Omedelbar justering)

22 Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Svar på remiss från kommunstyrelse, dnr 110-1170/2017
Dnr 1.6.1-5535/2017 (Omedelbar justering)

23 Gemensamma miljökrav för entreprenader

Svar på remiss från trafiknämnden
Dnr 1.6.1-4855/2017 (Omedelbar justering)