Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-11-24

Sammanträde 2017-11-24

Datum
Klockan
13:30
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 oktober och 14 november 2017

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

11 Inriktningsbeslut för ombyggnation av kök och matsal på Eiraskolan

12 Genomförandebeslut för ombyggnad av Kungsholmens gymnasiums kök och matsal

13 Naturskola

14 Riktlinjer för utbildningsförvaltningens EU-policyarbete

16 Om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1328/2017 samt svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dnr 1.6.1-6500/2017, 1.1.3-6938/2017

17 Gör tio gator till barngator

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1005/2017 Dnr 1.6.1-6418/2017 (Omedelbar justering)

18 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1309/2017 Dnr 1.6.1-6919/2017 (Omedelbar justering)

19 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

Dnr 1.8.1-7768/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

20 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr 1.8.1-7416/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

21 Föreläggande förenat med vite gällande Torngårdens Waldorfförskola, ekonomisk förening

Dnr 3.3.1-6613/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

22 Återkallande av beslut om rätt till bidrag för Susanne Trawally (org. nr. 620319-6628) att bedriva pedagogisk omsorg enligt skollagen

Dnr 3.3.1-8332/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

23 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-7724/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter