Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-02-02

Sammanträde 2005-02-02

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§9 Bokslut och verksamhetsberättelse för C3L 2004

Dnr 2005-NAV 015

Nämndens beslut

- Årsbokslut för C3L för år 2004 överlämnas till kommunstyrelsen.

- Verksamhetsberättelse för C3L för år 2004 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

- Förvaltningen får i uppdrag att stämma av statistiken kring sjukfrånvaron med personalkontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Årsbokslut för C3L för år 2004 och förslag till verksamhets-berättelse för C3L för år 2004 föreligger enligt bilagor.
_____________________________________________________


§10 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
_____________________________________________________