Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Extrainsatt sammanträde 2024-05-31

Extrainsatt sammanträde 2024-05-31

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2024

Dnr: 2023/ASN 0103

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till individutskottet för 31 maj 2024 till 31 december 2024 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Förslaget är enligt bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet juni-december 2024.pdf
Bilaga - nomineringar till val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet juni - december2024.pdf

2 Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU, LVM och LSB

Dnr: 2023/ASN 0142

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och
socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut
i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (2024:79)
om placering av barn i skyddat boende (LSB).
2. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende (LSB). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot eller tjänsteperson få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.

Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av förordnande av beslutanderätt enligt LVU.pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden inklusive bila 1 (med ändringsmarkeringar).pdf
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden inklusive bilaga 1 (utan ändringsmarkeringar).pdf