Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-10-25

Sammanträde 2017-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram uppföljning till och med september 2017.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning BOU sep.docx

2 Skoltoaletter

Dnr 2016/BUN 0055 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om uppdrag gällande skoltoaletter noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden planerar en enkät angående kvaliteten av städning av skoltoaletter. Barn- och utbildningsnämnden kommer att få uppföljande information i januari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

3 Granskningsrapport Ringens förskola

Dnr 2017/BUN 0128 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Ringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har under perioden 29 augusti till 6 oktober 2017 granskat Ringens förskola.

Bilagor
Granskningsrapport Ringens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Granskningsrapport förskolan Loket

Dnr 2017/BUN 0129 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Loket noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har den 6 september 2017 granskat förskolan Loket.

Bilagor
Granskningsrapport förskolan Loket.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
TIlläggsbelopp.pdf
Beslut om avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet pågår.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för Barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

8 Sammanträdesplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- den av barn- och utbildningsförvaltningen föreslagna sammanträdesplanen för 2018 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Utifrån styrprocessen i Tyresö kommun har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §83.pdf

§80 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska informationen noteras.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet inkommer med ett ersättaryttrande

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram uppföljning till och med september 2017.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning BOU sep.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§81 Skoltoaletter

Dnr 2016/BUN 0055 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om uppdrag gällande skoltoaletter noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden planerar en enkät angående kvaliteten av städning av skoltoaletter. Barn- och utbildningsnämnden kommer att få uppföljande information i januari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§82 Granskningsrapport Ringens förskola

Dnr 2017/BUN 0128 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Ringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har under perioden 29 augusti till 6 oktober 2017 granskat Ringens förskola.

Bilagor
Granskningsrapport Ringens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§83 Granskningsrapport Ringens förskola

Dnr 2017/BUN 0128 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Ringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kvalitetsenhet har under perioden 29 augusti till 6 oktober 2017 granskat Ringens förskola.

Bilagor
Granskningsrapport Ringens förskola.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§84 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§85 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
TIlläggsbelopp.pdf
Beslut om avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
Beslut särskild undervisning.pdf

§86 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet pågår.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för Barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

§87 Sammanträdesplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- den av barn- och utbildningsförvaltningen föreslagna sammanträdesplanen för 2018 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Utifrån styrprocessen i Tyresö kommun har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2018.

Bilagor
Sammanträdesplan.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

§88 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Beskrivning av ärendet
Det treåriga forskningsprojektet IFOUS (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har påbörjats. De skolor som deltar är Nyboda skola, Tyresö skola, Strandskolan och Bergfotens skola.

När det gäller bemanningsenheten för förskola har rekrytering av chef påbörjats. Planen är att enheten startar upp i januari.-
Situationen med förskolekön är att förvaltningen är i färd med att placera barn i februari.

Rekrytering av ny rektor till Hanvikens skola ska påbörjas.
Förstudien till nya lärplattformen är klar och projektet går nu in i ett upphandlingsskede.

Elevhälsan har rekryterat en ny resurssamordnare vid namn Eli Kavli Brevik.

Beslut/Protokollsutdrag
§88_prot_20171025.pdf (108 kb)

§89 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 §83.pdf