Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Taxa för bygglov, plan och geografisk taxa *

3 Verksamhetsberättelse 2020 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

4 X – Dispens ifrån strandskyddet för schaktning och byte av sjökabel

5 X – Dispens från strandskydd för uppförande av gångbro

6 X – Föreläggande om rättelse

7 X– Föreläggande om rättelse

8 X – Beslut om byggsanktionsavgift

9 X – Beslut om byggsanktionsavgift