Din position: Hem > Tyresö kommun > Rådet för funktionshinderfrågor > Sammanträde 2020-10-14

Sammanträde 2020-10-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från kommundirektören och kommunstrategen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Stefan Hollmark och kommunstrateg Camilla Niilima gästar kommunala funktionshindersrådet.

2 Sammanträdesdatum för KFR 2021

Diarienummer 2020/KS 0259 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Sammanträdesplan för 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2021 har tagit fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2021.

Onsdag 10/2 Onsdag 10/3 Onsdag 12/5 Onsdag 15/9 Onsdag 13/10 Onsdag
1/12

Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

Bilagor
Sammanträdesplan för KFR 2021.docx

3 Avsägelse av uppdrag Kerstin Carlsson

Diarienummer 2020/KS 0260 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ersättare Kerstin Carlsson har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Avsägelse Kerstin Carlsson.docx

4 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2020/KS 0232 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2020.

Bilagor
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020-05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-05-27 §47.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden lämnar skriftlig information till rådet.

6 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Diarienummer 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Brev till kommunerna.docx
hrf nytt.docx
1 okt 2020. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta med RSMH.docx
6 okt 2020 Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.docx

7 Övriga frågor