Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vuxenutbildningen, information om deras kombinationsutbildningar.

2 Verksamhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/GVN 0007 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning 2021. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2021 GVN.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2021.pdf

3 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport 2022 januari GVN.pdf

4 Kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling jan.-febr. 2022.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Delegationsbeslut feb 2022, skolchef Martin Lundell.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2022/GVN 0010 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.
Pågående ärenden den 1 februari 2022 redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 220201.pdf
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 2022.pdf

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget
- Information om resultat av hälsosamtal

§11 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vuxenutbildningen, information om deras kombinationsutbildningar.

Föredragande: Sofia Carlström, lärare och Lena Söderström, lärare.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

 

§12 Verksamhetsberättelse 2021

Diarienummer 2022/GVN 0007 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning 2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning  2021. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningen godkänner verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning  2021 med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse 2021 GVN.pdf
Verksamhetsberättelse  2021  GVN.pdf

§13 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2022 januari GVN.pdf

§14 Kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling jan.-febr. 2022.pdf

§15 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut feb 2022, skolchef Martin Lundell.pdf

§16 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2022/GVN 0010 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.

Pågående ärenden den 1 februari 2022 redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 220201.pdf
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 2022.pdf

§17 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget
- Information om resultat av hälsosamtal
- Söksiffror

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.