Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2024-02-21

Sammanträde 2024-02-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (72 kb)

1 Information om idéburet offentligt partnerskap om unga med intellektuell funktionsnedsättning

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunstrateg Camilla Nilimaa och kommunstyrelseförvaltningens kontorschef Elin Waltersson lämnar muntlig information om hur kommunen kommer arbeta tillsammans i ett IOP för att förbättra ungas möjligheter till inflytande och deltagande i samhällsutvecklingen med början hos unga med intellektuell funktionsnedsättning.

IOP är en förkortning av Idéburet offentligt partnerskap, där offentlig respektive ideell sektor ser mervärde i att samarbeta för att nå ett gemensamt mål och har ett gemensamt ägarskap, engagemang, styrning och uppföljning.

2 Information om Tyresåns vattenvårdsförbunds arbete

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Jovana Jönsson från Tyresåns vattenvårdsförbund (TVVF) lämnar muntlig information om deras arbete med sjöhälsa i Tyresån. Förbundet utför provtagningar och provfiske, inventeringar och åtgärder och verkar för borttagande av vandringshinder.

3 Information om Öringesjön

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Enheten för Hållbarhet och Mobilitet lämnar muntlig redogörelse för den pågående provtagningen av fosfor i Öringesjöns ytvatten samt planerade åtgärder för att förbättra Öringesjöns hälsa.

4 Hållbarhetsutskottets meddelande 2024

Diarienummer 2024/SBF 0001 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationens noteras.

Bilagor
Inbjudan - Demokratidagen 2024.pdf

§1 Information om idéburet offentligt partnerskap om unga med intellektuell

Diarienummer 2024/SBF 0004
Hållbarhetsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunstrateg Camilla Nilimaa och kommunstyrelseförvaltningens kontorschef Elin Waltersson lämnar muntlig information om hur kommunen kommer arbeta tillsammans i ett IOP för att förbättra ungas möjligheter till inflytande och deltagande i samhällsutvecklingen med början hos unga med intellektuell funktionsnedsättning.
IOP är en förkortning av Idéburet offentligt partnerskap, där offentlig respektive ideell sektor ser mervärde i att samarbeta för att nå ett gemensamt mål och har ett gemensamt ägarskap, engagemang, styrning och uppföljning.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§2 Information om Tyresåns vattenvårdsförbunds arbete

Diarienummer 2024/SBF 0005

Hållbarhetsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jovana Jönsson från Tyresåns vattenvårdsförbund (TVVF) lämnar muntlig information om deras arbete med sjöhälsa i Tyresån. Förbundet utför provtagningar och provfiske, inventeringar och åtgärder och verkar för borttagande av vandringshinder.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§3 Information om Öringesjön

Diarienummer 2024/SBF 0006


Hållbarhetsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten för Hållbarhet och Mobilitet lämnar muntlig redogörelse för den pågående provtagningen av fosfor i Öringesjöns ytvatten samt planerade åtgärder för att förbättra Öringesjöns hälsa.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§4 Hållbarhetsutskottets meddelande 2024

Diarienummer 2024/SBF 0001 001

Hållbarhetsutskottets beslut
* Informationens noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Inbjudan - Demokratidagen 2024.pdf