Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-11-23

Sammanträde 2018-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Behandling av eventuellt återremitterade ärenden från kommunfullmäktige 2018-11-22

Dnr 2018/KS 0373 00

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behandling av eventuellt återremitterade ärenden från kommunfullmäktige 2018-11-22.