Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-03-05

Sammanträde 2015-03-05

Datum
Klockan
17:30
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0110 00

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder antas som förslag till Tyresö Bostäders bolagsstämma.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder. Ersättningarna fastställs på Tyresö Bostäders bolagsstämma. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ersättningar till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (112 kb)

§33 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0110 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder antas som förslag till Tyresö Bostäders bolagsstämma.

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet justeras omedelbart.

Jäv
Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder. Ersättningarna fastställs på Tyresö Bostäders bolagsstämma. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ersättningar till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder.pdf