Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2006-09-11

Sammanträde 2006-09-11

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§30 Information om kulturutredningen

Ärendebeskrivning

Konsulten Håkan Sandh har fullföljt sitt uppdrag som gäller översyn av och förslag till organisation inom nämndens kulturverksamhet. Utredningen är f.n under behandling för yttrande i berörda personalgrupper. Avsikten är att vid sammanträdet 25 september fatta nödvändiga beslut för verksamheten och organisationen.

Håkan Sandh presenterar utredningen vid sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Informationen noteras.

__________________

§31 Strängstyrkan, ansökan om kulturbidrag hösten 2006

Ärendebeskrivning

Musikföreningen Strängstyrkan har inkommit med ansökan om bidrag för kulturarrangemang 14-15 oktober (bilaga). Inför nämndens beslut om kulturbidrag för höstens verksamheter aviserade föreningen att man avsåg inkomma med ansökan efter sommaren.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Strängstyrkan beviljas 10.000 kr i bidrag för arrangemanget.

Det noteras till protokollet att Lilian Edberg (m) inte deltagit vid beredning och nämndbehandling av detta ärende.

____________________

§32 Meddelanden

1. Vi Unga har inlämnat redovisning av sommarlägret i juni 2006.

2. Strandfilialen invigdes och öppnades måndagen 28 augusti.

3. Tyresöhallen invigs fredagen 8 september kl. 14.00.

4. Medley AB startade upp simhallsentreprenaden 14 augusti.

5. Ordföranden har 2006-08-29 genomfört träff med revisionen ang nämndens ansvarsutövande.

6. Vägverket har erbjudit kommunen två plusjobbare som ska arbeta med kartuppdatering, säkra skolvägar och förslag till promenadstråk.

______________________

§33 Delegationsbeslut

Delegat

Ärende

Tid

Ordf

Lokala Hyresgästföreningen i Granängsringen. Bidrag för mångkulturell dag

Beslut: 3.000 kr

2006-09-09

__________________