Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2007-05-07

Sammanträde 2007-05-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Nybodahallen, Pluggvägen 53

19 Verksamhetsinformation Handboll

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas verksamhetsinformation om handbollsklubbar.

20 Ekonomi

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till delårsbokslut per 31 mars godkännes.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsbokslut per 31 mars. Se bilaga.

21 Kulturstipendier

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt stipendiegruppens förslag.

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2007 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2007 hade sex ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt den 17 april 2007 och föreslår tre stipendier och stipendiater. Namn och motivering redovisas vid nämndsammanträdet.

22 Dagkoloniverksamhet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om kulturavdelningens dagkoloniverksamhet under sommaren 2007.

Under veckorna 24 och 25 har kulturavdelningen dagkoloniverk-samhet kl 9-15 i Kulturens Hus (Kulturskolan). Varje vecka bereds plats för 15 barn från 10 år och uppåt. En mindre avgift tas ut: 300 till 350 kr per vecka eller 600 kr för båda veckorna.

Bildpedagogen Birgitta Larsson och kultursekreteraren Kristina Erdholm håller i verksamheten. Man kommer att arbeta med måleri, skulptur, fotografiskt självporträtt med mera. Man kommer även att göra utflykter i det gröna. Lunch äter man på Björk-backen. Två av kommunens sommarjobbare kommer att bistå med hjälp. Marknadsföring sker via webben, skolan och terminsbrev till Kulturskolans elever. Verksamheten är ett led i att introducera bild som ämne på Kulturskolan.

23 Föreningskonferens

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om den föreningskonferens som förvaltningen hållit med inbjudna föreningar. Följande viktiga punkter har behandlats:

- föreningsnätverk
- gemensamma utbildningar, funktioner och resurser
- Föreningarnas dag
- inventarier i hallar

24 Granskning av internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Granskningsrapport har inkommit från revisorerna. Se bilaga.

25 Ansökan om bidrag till midsommarfirande

Förslag till nämndens beslut

- Söders SOL beviljas 30 000 kronor i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken. Efter bedömning av särskilda skäl kan nämnden bevilja ytterligare 10 000 kronor i förlust-garanti.
- Redovisning av verksamhet och ekonomi ska inlämnas snarast efter arrangemanget.

Ärendebeskrivning

Söders SOL i Tyresö har inkommit med skrivelse om midsommar-fest i Tyresö slottspark 2007 för allmänheten. Bilaga. Föreningen söker bidrag om 35 000 kronor samt ytterligare bidrag i det fall intäkter uteblir.

26 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut av nämndens ordförande:
- bidrag till Valborgsmässofest 2007 till Trollbäckens Scoutkår om 3 000 kronor
- bidrag till Korpens arrangemang på Valborgsmässoafton 2007 på Alby om 3 000 kronor
- bidrag till Tyresö Vi Unga för sommarläger 11 till 15 juni 2007 om 4 000 kronor.

27 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Servicecenter i Tyresö
Mötesinformation

 

§19 Verksamhetsinformation Handboll

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas verksamhetsinformation om handbollsklubbarna Tyresö HF och Tyresö IF.
_____________________________________________________

§20 Ekonomi

DNr 2007 KFN 020

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till delårsbokslut per 31 mars godkännes.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsbokslut per 31 mars 2007. Se bilaga.
_____________________________________________________

§21 Kulturstipendier

DNr 2007 KFN 006

Nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt stipendiegruppens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2007 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2007 hade sex ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt den 17 april 2007 och föreslår följande tre stipendier och stipendiater:

Annika From Borg 15 000 kronor

För att hon har en bredd som innefattar både musik och skådespeleri och hon är lokalt verksam i Tyresö. Hon "vill nå både vana och ovana kulturkonsumenter och krydda Tyresöbornas tillvaro med tankebubblor och sång."

Elinor Andersson 10 000 kronor

Hängiven glaskonstnär som just nu studerar till en MA på Royal College of Art i London. Vi hoppas få se mer av hennes egensinniga och vackra verk här i Tyresö framöver.

Linda Olah 5 000 kronor

Duktig, ambitiös och begåvad tjej som trots sin ringa ålder har hunnit med en lång rad framträdanden i olika sammanhang. Vi är övertygade om att med den viljestyrka och arbetsglädje hon utstrålar på scen kommer hennes önskan om att hålla på med musik resten av livet att bli verklighet.

________________________________________________________________

§22 Dagkoloniverksamhet

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om kulturavdelningens dagkoloniverksamhet under sommaren 2007.

Under veckorna 24 och 25 har kulturavdelningen dagkoloniverk-samhet kl 9-15 i Kulturens Hus (Kulturskolan). Varje vecka bereds plats för 15 barn från 10 år och uppåt. En mindre avgift tas ut:

300 till 350 kr per vecka eller 600 kr för båda veckorna.

Bildpedagogen Birgitta Larsson och kultursekreteraren Kristina Erdholm håller i verksamheten. Man kommer att arbeta med måleri, skulptur, fotografiskt självporträtt med mera. Man kommer även att göra utflykter i det gröna. Lunch äter man på Björk-backen. Två av kommunens sommarjobbare kommer att bistå med hjälp. Marknadsföring sker via webben, skolan och terminsbrev till Kulturskolans elever. Verksamheten är ett led i att introducera bild som ämne på Kulturskolan.
_____________________________________________________

§23 Föreningskonferens

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om den föreningskonferens som förvaltningen hållit med inbjudna föreningar. Följande viktiga punkter har behandlats:

- föreningsnätverk

- gemensamma utbildningar, funktioner och resurser

- Föreningarnas dag

- inventarier i hallar
_____________________________________________________

§24 Granskning av internkontroll

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Granskningsrapport har inkommit från revisorerna. Se bilaga.

________________________________________________________________

§25 Ansökan om bidrag till midsommarfirande

DNr 2007 KFN 012

Nämndens beslut

- Söders SOL beviljas 30 000 kronor i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken. Efter bedömning av särskilda skäl kan nämnden bevilja ytterligare 10 000 kronor i förlust-garanti.

- Redovisning av verksamhet och ekonomi ska inlämnas snarast efter arrangemanget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL i Tyresö har inkommit med skrivelse om midsommar-fest i Tyresö slottspark 2007 för allmänheten. Bilaga. Föreningen söker bidrag om 35 000 kronor samt ytterligare bidrag i det fall intäkter uteblir.
_____________________________________________________

§26 Delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut av nämndens ordförande:

- bidrag till Valborgsmässofest 2007 till Trollbäckens Scoutkår om 3 000 kronor (DNr 2007 KFN 013)

- bidrag till Korpens arrangemang på Valborgsmässoafton 2007 på Alby om 3 000 kronor (DNr 2007 KFN 018)

- bidrag till Tyresö Vi Unga för sommarläger 11 till 15 juni 2007 om 4 000 kronor (DNr 2007 KFN 019).

_____________________________________________________

§27 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

________________________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Servicecenter i Tyresö (DNr 2007 KS 078)