Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-08-25

Sammanträde 2008-08-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Cafeterian vid Trollbäckens IP, Skolvägen 33

41 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008 redovisas i bilaga.

42 Ansökan om särskilt lokalbidrag

Förslag till nämndens beslut

Trollbäckens Tennisklubb får 25 000 kronor i särskilt lokalbidrag.

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Tennisklubb har inkommit med ansökan om särskilt lokalbidrag. Se bilaga.

43 Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang från Strängstyrkan

Förslag till nämndens beslut

Strängstyrkan får 5900 kronor för Morsdagskonsert samt 20000 kronor totalt för två musik- och dansföreställningar.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang har inkommit från Strängstyrkan. Se bilaga.

Förvaltningen föreslår - utifrån tidigare ansökningar från andra föreningar om liknande arrangemang - att Strängstyrkan får 5900 kronor för Morsdagskonsert samt 20000 kronor totalt för två musik- och dansföreställningar.

44 Redovisning av kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från:
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör
- Tyresö Hembygdsförening
- Tyresö Square Dancers/The Corners
- Tyresö musikklassers Föräldraförening
- Lions Club Trollbäcken

45 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang har inkommit från Tyresö Hembygdsförening. Se bilaga. Ordföranden har beviljat 2500 kr.

46 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:
- Inbjudan till invigningar
- Muntlig information om ungdomscafé
- SKL cirkulär 08:45 om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner
- Träff med revisorerna
- Protokoll från Tyresö filmförening
- Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2003-2007
Mötesinformation

 

§41 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2008 redovisas i bilaga.
_____________________________________________________

§42 Ansökan om särskilt lokalbidrag

DNr 2008 KFN 035

Nämndens beslut

Trollbäckens Tennisklubb får 25 000 kronor i särskilt lokalbidrag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Trollbäckens Tennisklubb har inkommit med ansökan om särskilt lokalbidrag. Se bilaga.

_____________________________________________________

§43 Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang från Strängstyrkan

DNr 2008 KFN 023

Nämndens beslut

Strängstyrkan får 5900 kronor för Morsdagskonsert samt 20000 kronor totalt för två musik- och dansföreställningar.

Jäv

Lilian Edberg (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang har inkommit från Strängstyrkan. Se bilaga.

Förvaltningen föreslår - utifrån tidigare ansökningar från andra föreningar om liknande arrangemang - att Strängstyrkan får 5900 kronor för Morsdagskonsert samt 20000 kronor totalt för två musik- och dansföreställningar.

_____________________________________________________

§44 Redovisning av kulturarrangemang

Nämndens beslut

Redovisningarna noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av kulturarrangemang har inkommit från:

- Tyresö Hembygdsförening (DNr 2008 KFN 030)

- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör (DNr 2008 KFN 031)

- Tyresö musikklassers Föräldraförening (DNr 2008 KFN 032)

- Tyresö Square Dancers/The Corners (DNr 2008 KFN 034)

- Lions Club Trollbäcken. (DNr 2008 KFN 036)

_____________________________________________________

§45 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ansökan om bidrag till enstaka kulturarrangemang har inkommit från Tyresö Hembygdsförening. Se bilaga. Ordföranden har beviljat 2500 kr. (DNr 2008 KFN 033)

_____________________________________________________

§46 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Meddelanden redovisas:

- Inbjudan till invigning av Föreningarnas Dag och av nya Föreningsgården lördagen den 30 augusti 2008

- Inbjudan till invigningen av Ishallen på Trollbäckens IP lördagen den 6 september 2008

- Muntlig information om ungdomscafé

- SKL cirkulär 08:45 om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner

- Träff med revisorerna

- Protokoll från Tyresö filmförening

- Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2003-2007.