Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-06-10

Sammanträde 2013-06-10

Datum
Klockan
19.00
Plats
Tyresö Slott

53 Ekonomisk rapport per 31 maj 2013

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport per den 31 maj 2013.

Bilagor:
Detaljerad ekonomisk rapport, (rapporten ej klar delas ut på mötet)

54 Kulturbidrag hösten 2013

Förslag till nämndens beslut
Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Inför hösten 2013 inkom ansökningar från 15 föreningar om kulturbidrag.
* Ansökningar från 9 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende. Ansökt belopp: 302 322 kr.
* Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 111 000 kronor enligt nedan:
1. Musikföreningen Strängstyrkan 7 000 kr
2. KFUM Tyresö Basket 15 000 kr
3. Tyresökören 10 000 kr
4. Tyresö Finska Förening 4 000 kr
5. Tyresö Teaterförening 45 000 kr
6. RMSH Gläntan 6 000 kr
7. Naturskyddsföreningen Tyresö 4 000 kr
8. Konstrundan Tyresö 10 000 kr
9. Tyresöbälgarna 10 000 kr

Kulturbidrag 2013 - vår och höst - uppgår därmed till 296 500 kronor. Budgeterat belopp: 250 000 kronor.
17 000 kr tas från budgeten för arrangemanget Kultur i höstmörkret.

Bilagor:
Ansökningar från ovan nämnda föreningar

55 Kulturbidrag hösten 2013 - delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inför hösten 2013 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet uppgår till totalt 332 322 kronor.

Från 6 föreningar är det ansökta beloppet 10 000 kronor eller lägre och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Ordföranden har beslutat att 30 500 kronor beviljas enligt nedan:

1. Lions Club Trollbäcken 8 000 kr
2. Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 7 000 kr
3. Tyresö Hembygdsförening 5 000 kr
4. Tyresö Konstförening 3 500 kr
5. Tyresö Trädgårdssällskap 6 500 kr
6. Tyresö Square Dancers/The Corners 500 kr

De arrangemang som ingår i Kultur i höstmörkret tas ur separat budget.
(totalt 7 000 kr av dessa 30 500 kr)

56 Reviderat beslut - Kulturbidrag Lions Club Trollbäcken

Förslag till nämndens beslut
Att bidraget revideras till 6000 kr.

Ärendebeskrivning
I sin ansökan om kulturbidrag för att arrangera Trollbäcksdagarna i maj 2013 uppgav Lions att man skulle anlita Tyresö Jazzband för 4 000 kr. På grund av att bandet fick förhinder blev arrangemanget billigare än budgeterat. I övrigt genomfördes evenemanget enligt ansökan.

Bilaga:
Redovisning från Lions Club Trollbäcken

57 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut
Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning
Tyresö Hembygdsförening, 4 000 kronor
Tyresö Jazz & Blues Club, 30 000 kronor
Tyresö Trädgårdssällskap, 5 000 kronor
Tyresö Trädgårdssällskap, 1 000 kronor
Tyresö Konstförening, 5 000 kronor
Tyresökören, 8 000 kronor

Bilagor:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar.

58 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Projektbidrag

Bilaga:
Rapport projektbidrag

59 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Indexreglering av Kulturskolans avgifter, 2013/KS 0159 003

§53 Ekonomisk rapport per 31 maj 2013

Dnr 2013/ KFN 0052 10

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2013.

Bilagor:

Månadsrapport

Detaljerad ekonomisk rapport

_________________________________________________________

§54 Kulturbidrag hösten 2013

Dnr 2013/ KFN 0008 007

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag förutom RMSH Gläntans ansökan som avslås.

Förvaltningen får i uppdrag att kontakta RMSH Gläntan och be dem komma in med en ny ansökan om ett särskilt riktat projektbidrag. Ansökan kommer att behandlas på september månads nämndmöte. Nämnden kommer att se positivt på ansökan.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lilian Edberg (M) i handläggningen av detta ärende.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför hösten 2013 inkom ansökningar från 15 föreningar om kulturbidrag.

· Ansökningar från 9 föreningar översteg 10 000 kr och beslutas i nämnd under detta ärende. Ansökt belopp: 302 322 kr.

· Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 105 000 kronor enligt nedan:

1. Musikföreningen Strängstyrkan 7 000 kr

2. KFUM Tyresö Basket 15 000 kr

3. Tyresökören 10 000 kr

4. Tyresö Finska Förening 4 000 kr

5. Tyresö Teaterförening 45 000 kr

6. Naturskyddsföreningen Tyresö 4 000 kr

7. Konstrundan Tyresö 10 000 kr

8. Tyresöbälgarna 10 000 kr

Kulturbidrag 2013 – vår och höst – uppgår därmed till 290 500 kronor. Budgeterat belopp: 250 000 kronor.

17 000 kr tas från budgeten för arrangemanget Kultur i höstmörkret.

Bilagor:

Ansökningar från ovan nämnda föreningar

_________________________________________________________

§55 Kulturbidrag hösten 2013 – delegationsbeslut

Dnr 2013/ KFN 0008 007

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför hösten 2013 inkom ansökningar från 15 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet uppgår till totalt 332 322 kronor.

Från 6 föreningar är det ansökta beloppet 10 000 kronor eller lägre och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Ordföranden har beslutat att 30 500 kronor beviljas enligt nedan:

1. Lions Club Trollbäcken 8 000 kr

2. Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 7 000 kr

3. Tyresö Hembygdsförening 5 000 kr

4. Tyresö Konstförening 3 500 kr

5. Tyresö Trädgårdssällskap 6 500 kr

6. Tyresö Square Dancers/The Corners 500 kr

De arrangemang som ingår i Kultur i höstmörkret tas ur separat budget.

(totalt 7 000 kr av dessa 30 500 kr)

_________________________________________________________

§56 Reviderat beslut – Kulturbidrag Lions Club Trollbäcken

Dnr 2013/ KFN 0032 70

Nämndens beslut

Att bidraget revideras till 6 000 kr.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I sin ansökan om kulturbidrag för att arrangera Trollbäcksdagarna i maj 2013 uppgav Lions att man skulle anlita Tyresö Jazzband för 4000 kr. På grund av att bandet fick förhinder blev arrangemanget billigare än budgeterat. I övrigt genomfördes evenemanget enligt ansökan.

Bilaga:

Redovisning från Lions Club Trollbäcken

_________________________________________________________

§57 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2013/ KFN 0032 70

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Hembygdsförening, 4000 kronor

Tyresö Trädgårdssällskap, 5000 kronor

Tyresö Trädgårdssällskap, 1000 kronor

Tyresö Konstförening, 5000 kronor

Tyresökören, 8000 kronor

Lions Club Trollbäcken, 10000 kronor

Bilagor:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar.

_________________________________________________________

§58 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Projektbidrag

- Slottets dag den 15 juni

- Boken ”Konstnärskolonin på Tyresö” är tryckt och finns nu att köpa i Servicecenter, på biblioteket och på Tyresö Slott, pris 295 kronor.

Bilaga:

Rapport projektbidrag

_________________________________________________________

§59 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Indexreglering av Kulturskolans avgifter, 2013/KS 0159 003

_________________________________________________________