Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-27

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Redovisning av temagranskning

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har fått i uppdrag att granska om hur information om tjänster och service inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kultur, bibliotek och fritid når ut till medborgarna.

Britt-Marie Hansson Lähdet redogör för temagranskningen.

Bilagor
Informationsspridning inom kultur- och fritidsområdet 2015.pdf

2 Ekonomisk rapport mars

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för mars månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

3 Ansökningar om studieförbundsbidrag för verksamhetsåret 2014

Dnr 2015/KFN 0043 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Studieförbundsbidrag 2015 för 2014 års verksamhet utbetalas enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk. Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Bidragsbeloppet för 2014 års verksamhet uppgår till 1 128 305 kr kronor, se bilaga 1 och 2. Ansökan ska inkomma senast den 1 april 2015. Ansökan har inkommit i tid från ABF, Bilda, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och Kulturens bildningsförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Studieförbundsbidrag 2015.docx
Bilagor till tjänsteskrivelse, Studieförbundsbidrag 2015.pdf
Ansökan, ABF Södertörn.pdf
Ansökan, NBV Stockholms län.pdf
Ansökan, Kulturens Bildningsverksamhet.pdf
Ansökan, Studiefrämjandet Stockholms län.pdf
Ansökan, Studieförbundet vuxenskolan.pdf
Ansökan, Studieförbundet Bilda.pdf

4 Kompiskort i Tyresö kommun

Dnr 2015/KFN 0046 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen av kompiskort godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att införa kompiskort i Tyresö kommun från 2016.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring funktionsnedsatta om så kallat "Kompisstöd" kan genomföras från 2016. utredningen ska vara klar senast april 2015 så att eventuellt ökande kostnader kan inkluderas i Kommunplanen för 2016.

Bilagor
Kompiskort.docx

5 Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2015

Dnr 2015/KFN 0051 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö vill även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Ansökan midsommarfirande, Söders SOL.pdf

6 Konstrundan - projektansökan för pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga

Dnr 2015/KFN 0048 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Konstrundan beviljas ett projektbidrag på 10 000 kronor för evenemang i samband med firandet av Prins Eugens födelse för 150 år sedan.

Beskrivning av ärendet
I år är det 150 år sedan Prins Eugen föddes. Konstrundan Tyresö ska fira detta på ett alldeles eget sätt i och kring Tyresö Slott och Prinsvillan. Evenemanget kommer att rikta sig till alla åldrar och är gratis för besökare. Vissa delar kommer att vara speciellt riktade till barn. Det här är tänkt att bli en fest där alla ska kunna roa sig efter sina egna förutsättningar.
En viktig del av evenemanget är samarbetet med Sven Ringmar, Prinsvillan, Prins Eugens Waldemarsudde, Nordiska museet och andra parter.

Ordförandeutlåtande
Konstrundans evenemang i samband med firandet av 150-årsdagen sedan Prins Eugen föddes är mycket spännande och ambitiöst. Därför har evenemanget redan beviljats ett kulturbidrag på 30 000 kronor. Nu ansöker man om ytterligare medel där den absolut största kostnadsposten är en helsida i tidningen Mitt-I-Tyresö.
Jag anser att detta inte är en rimlig användning av nämndens medel. Förmodligen är priset förhandlingsbart, eller så får man nöja sig med en halvsida. Dessutom finns det ju möjlighet att marknadsföra evenemanget via kommunens informationskanaler.
Därför är mitt förslag att bevilja Konstrundan halva det ansökta beloppet.

Bilagor
Program Prins Eugen, Konstrundan.docx
Budget Prins Eugen, Konstrundan.docx

7 Rapporten "Get online week 2015"

Dnr 2015/KFN 0047 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kortfattad rapport från "Get online week 2015"

Bilagor
Rapport GOW-15 Tyresö kommun Lars Andersson.pdf
IT-guidning under GOW-15 på Tyresö bibliotek.jpg

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Kvalitetsgranskning 2015
- Projektbidrag
- KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN mars 2015.xlsx
Uppdragslista KFN mars 2015.pdf
Kvalitetsgranskning 2015.pdf

9 Deltagande i fritidsgårdarnas konferens med Nackanätverket

Dnr 2015/KFN 0050 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till konferens.
Nackanätverket bjuder in till två inspirerande dagar där politiker, fritidsledare, chefer och tjänstemän från sju kommuner träffas och samtalar kring ungdomars fritid, med fokus på den öppna fritidsverksamheten.

Bilagor
Inbjudan nackanätverkets konferens.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporter från Stockholms stad:
- Ungas livsstil i låg- och högstatusområden.
- Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan.

Bilagor
Ungas livsstil i låg- och högstatusområden.pdf
Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan 150218.pdf

§33 Redovisning av temagranskning

Dnr 2015/KFN 0030 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har fått i uppdrag att granska om hur information om tjänster och service inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kultur, bibliotek och fritid når ut till medborgarna.

Britt-Marie Hansson Lähdet redogör för temagranskningen.

Bilagor
Informationsspridning inom kultur- och fritidsområdet 2015.pdf

 

§34 Ekonomisk rapport mars

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport för mars månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

§35 Ansökningar om studieförbundsbidrag för verksamhetsåret 2014

Dnr 2015/KFN 0043 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Studieförbundsbidrag 2015 för 2014 års verksamhet utbetalas enligt bilaga 1.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Börje Eriksson (S) i handläggningen av detta ärende.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk. Beräkning av bidragsbeloppet utgår från förbundens studietimmar. Bidragsbeloppet för 2014 års verksamhet uppgår till 1 128 305 kr kronor, se bilaga 1 och 2. Ansökan ska inkomma senast den 1 april 2015. Ansökan har inkommit i tid från ABF, Bilda, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och Kulturens bildningsförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Studieförbundsbidrag 2015.pdf
Bilagor till tjänsteskrivelse, Studieförbundsbidrag 2015.pdf
Ansökan, ABF Södertörn.pdf
Ansökan, NBV Stockholms län.pdf
Ansökan, Kulturens Bildningsverksamhet.pdf
Ansökan, Studiefrämjandet Stockholms län.pdf
Ansökan, Studieförbundet vuxenskolan.pdf
Ansökan, Studieförbundet Bilda.pdf

§36 Kompiskort i Tyresö kommun

Dnr 2015/KFN 0046 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen av kompiskort godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att införa kompiskort i Tyresö kommun från 1/1 2016.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring funktionsnedsatta om så kallat "Kompisstöd" kan genomföras från 2016. utredningen ska vara klar senast april 2015 så att eventuellt ökande kostnader kan inkluderas i Kommunplanen för 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kompiskort.pdf

§37 Midsommarfirande i Tyresö slottspark 2015

Dnr 2015/KFN 0051 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 45 000 kr för att genomföra det traditionella midsommarfirandet i Tyresö slottspark.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö vill även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark.

Bilagor
Ansökan midsommarfirande, Söders SOL.pdf

§38 Konstrundan - projektansökan för pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga

Dnr 2015/KFN 0048 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Konstrundan beviljas ett kompletterande projektbidrag på 10 000 kronor för evenemang i samband med firandet av Prins Eugens födelse för 150 år sedan.

Beskrivning av ärendet
I år är det 150 år sedan Prins Eugen föddes. Konstrundan Tyresö ska fira detta på ett alldeles eget sätt i och kring Tyresö Slott och Prinsvillan. Evenemanget kommer att rikta sig till alla åldrar och är gratis för besökare. Vissa delar kommer att vara speciellt riktade till barn. Det här är tänkt att bli en fest där alla ska kunna roa sig efter sina egna förutsättningar.
En viktig del av evenemanget är samarbetet med Sven Ringmar, Prinsvillan, Prins Eugens Waldemarsudde, Nordiska museet och andra parter.

Ordförandeutlåtande
Konstrundans evenemang i samband med firandet av 150-årsdagen sedan Prins Eugen föddes är mycket spännande och ambitiöst. Därför har evenemanget redan beviljats ett kulturbidrag på 30 000 kronor. Nu ansöker man om ytterligare medel där den absolut största kostnadsposten är en helsida i tidningen Mitt-I-Tyresö.
Jag anser att detta inte är en rimlig användning av nämndens medel. Förmodligen är priset förhandlingsbart, eller så får man nöja sig med en halvsida. Dessutom finns det ju möjlighet att marknadsföra evenemanget via kommunens informationskanaler.
Därför är mitt förslag att bevilja Konstrundan halva det ansökta beloppet.

Bilagor
Program Hommage till prins Eugen Konstrundan.pdf
Budget Hommage till prins Eugen Konstrundan.pdf

§39 Rapporten "Get online week 2015"

Dnr 2015/KFN 0047 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kortfattad rapport från "Get online week 2015"

Bilagor
Rapport GOW-15.pdf
IT-guidning under GOW-15 på Tyresö bibliotek.jpg

§40 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Kvalitetsgranskning 2015
Projektbidrag
KFNs uppdragslista
Bilagor
Projektbidrag KFN mars 2015.xlsx
Uppdragslista KFN mars 2015.pdf
Kvalitetsgranskning 2015.pdf

§41 Deltagande i fritidsgårdarnas konferens med Nackanätverket

Dnr 2015/KFN 0050 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Beslutades att Börje Eriksson (S) och Niklas Wennergren (S) representerar kultur- och fritidsnämnden på Nackanätverket konferensen "Fritidsgårdens roll idag och i morgon".

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till konferens.
Nackanätverket bjuder in till två inspirerande dagar där politiker, fritidsledare, chefer och tjänstemän från sju kommuner träffas och samtalar kring ungdomars fritid, med fokus på den öppna fritidsverksamheten.

Bilagor
Inbjudan nackanätverket konferens.pdf

§42 Meddelanden

Dnr 2015/KFN 0022 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporter från Stockholms stad:
Ungas livsstil i låg- och högstatusområden.
Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan.

Skrivelser:
Skrivelse från SPF och PRO beträffande boulehallen.
Svar på skrivelse från PRO och SPF beträffande boulehall.

Bilagor
Skrivelse från SPF och PRO betr. boulehallen.pdf
Svar på skrivelse från PRO och SPF betr. boulehall.pdf
Ungas livsstil i låg- och högstatusområden.pdf
Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan 150218.pdf