Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Extra sammanträde 2015-08-19

Extra sammanträde 2015-08-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Uddby gård

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utarrenderingspromemorian godkänns.
2. Den föreslagna tidplanen godkänns.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utlysa arrendet av Uddby gård.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämndmötet den 21 september 2015 återkomma med eventuella underhålls- och investeringsbehov.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Uddby gård ägs av Tyresö kommun sedan 1969 och drivs idag som en arrendegård. Driftsinriktningen är en småskalig visningsgård där djurskötseln sker i publikt syfte och landskapet hålls öppet och levande.
Gården utgör idag ett populärt besöksmål inom kommunen och fler och fler besökare söker sig hit.

Nuvarande arrendator har sagt upp arrendet. Tyresö kommer att utlysa arrendet så att ny arrendator kan tillträda den 14 mars 2016.

Föreslagen tidplan
Nämnden tar ställning till avtalsförslag med mera senast 2015-08-20
Annonsering för ny arrendator, ca 2015-09-01
Visning av gården för spekulanter, ca 2015-09-20
Sista dag för ansökan 2015-09-30
Utvärdering av och förhandlingar med ny arrendator 2015-10-01 - 2015-11-15
Beslut om ny arrendator 2015-12-01
Tillträde för ny arrendator 2016-03-14

Bilagor
Utarrenderings PM Uddby gård.pdf

§64 Uddby gård

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utarrenderingspromemorian godkänns.
2. Den föreslagna tidplanen godkänns.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utlysa arrendet av Uddby gård.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämndmötet den 21 september återkomma med eventuella underhålls- och investeringsbehov.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Uddby gård ägs av Tyresö kommun sedan 1969 och drivs idag som en arrendegård. Driftsinriktningen är en småskalig visningsgård där djurskötseln sker i publikt syfte och landskapet hålls öppet och levande.
Gården utgör idag ett populärt besöksmål inom kommunen och fler och fler besökare söker sig hit.

Nuvarande arrendator har sagt upp arrendet. Tyresö kommer att utlysa arrendet så att ny arrendator kan tillträda den 14 mars 2016.

Föreslagen tidplan
Nämnden tar ställning till avtalsförslag med mera senast 2015-08-20
Annonsering för ny arrendator, ca 2015-09-01
Visning av gården för spekulanter, ca 2015-09-20
Sista dag för ansökan 2015-09-30
Utvärdering av och förhandlingar med ny arrendator 2015-10-01 - 2015-11-15
Beslut om ny arrendator 2015-12-01
Tillträde för ny arrendator 2016-03-14

Yttrande
Thomas Sundblad (FP) kommer in med ett yttrande.

Bilagor
Utarrenderings PM för Uddby gård.pdf