Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-10-17

Sammanträde 2016-10-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndplan 2017

Dnr 2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Nämndplan 2017 - kultur- och fritidsnämnden.pdf

2 Analys av bibliotekets besöksstatistik

Dnr 2016/KFN 0095 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 19 september 2016 biblioteket i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys av bibliotekets besöksstatistik.pdf
Aktiviteter på biblioteken 2016.pdf
Besöksstatistik månad för månad 2015 och 2016.pdf

3 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2014/KFN 0100 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Strategisk anläggningsförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamheten antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunplanen beslutat om särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden. Inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar gavs det särskilda uppdraget att arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.

Ordförandeutlåtande
En strategisk anläggningsförsörjningsplan är ett viktigt dokument. Planen visar ett framtida behov utifrån rent matematiska beräkningar. Dokumentet ska betraktas som ett planeringsunderlag, inte bara för kultur- och fritidsnämnden, men även för övrig samhällsplanering i Tyresö. Vad som sedan realiseras och när det så sker, beslutas naturligtvis i den ordinarie budgetprocessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Strategisk anläggningsförsörjningsplan.pdf
Strategisk anläggningsförsörjningsplan för KFNs verksamhetsområde 2016.pdf

4 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt - Tyresö kampsport

Dnr 2016/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Kampsport tilldelas 25 000 kronor att användas som stöd till ensamkommande flyktingbarn och - ungdomar bosatta i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kampsportklubb vill starta ett integrationsprojekt där de vill inkludera ensamkommande flyktingar genom träning.
Projektet syftar till att erbjuda ensamkommande flyktingbarn/ungdomar gemenskap genom träning. En kvalitativ fritid är livsviktig och fysisk aktivitetet motverkar depressioner, vilket är välkänt.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Kampsport planerar ett ambitiöst och mycket vällovligt projekt för att påskynda integrationen av ensamkommande flyktingbarn och - ungdomar. Tyresö kommun ansvarar för sina medborgare och kan därför också bara finansiera verksamhet för dessa. Därför föreslår jag att föreningen får 25 000 att användas till de barn och ungdomar som bor och lever i Tyresö. Bidraget bör räcka till fem ungdomar, speciellt om föreningen till en början lånar ut delar av utrustningen. Vad gäller barn och unga som inte är bosatta i Tyresö uppmanar jag föreningen att söka motsvarande bidrag i deras boendekommuner. Skulle föreningens aktiviteter locka ännu fler nyanlända unga Tyresöbor är man, efter redovisning av detta bidrag, naturligtvis välkommen att ansöka om ytterligare bidrag.

Bilagor
Ansökan om bidrag till integrationsprojekt - Tyresö kampsport.pdf

5 Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 2017

Dnr 2016/KFN 0094 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2017.
Alla sammanträden böjar klockan 18:30
Måndag 23 januari
Måndag 20 februari
Måndag 20 mars
Måndag 24 april
Måndag 29 maj
Måndag 12 juni
Måndag 28 augusti
Måndag 2 oktober
Måndag 6 november
Måndag 11 december

6 Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 17 mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och idrottsgalan 2017 föreslås hållas den 17 mars 2017.
Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Muntlig information om samråd om miljökonsekvens angående område av riksintresse för friluftsliv
- Muntlig information om bibliotekets öppettider under 29 november
- Projektbidrag september 2016
- Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista september 2016

Bilagor
Projektbidrag KFN september 2016.pdf
Uppdragslista KFN 160930.pdf

§65 Nämndplan 2017

Dnr 2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden antas.

Karin Ljung (S) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budget.
Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till egen budet.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Yttrande
Rickard Ljung (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Nämndplan 2017 - kultur- och fritidsnämnden.pdf

§66 Analys av bibliotekets besöksstatistik

Dnr 2016/KFN 0095 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 19 september 2016 biblioteket i uppdrag att analysera besöksfrekvensen per månad, redovisa eventuella avvikelser mellan åren och komma med förslag till åtgärder för att öka antalet besök. Uppdraget ska redovisas vid nämndmötet 2016-10-17.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys av bibliotekets besöksstatistik.pdf
Aktiviteter på biblioteken 2016.pdf
Besöksstatistik månad för månad 2015 och 2016.pdf

§67 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2014/KFN 0100 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Strategisk anläggningsförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamheten antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunplanen beslutat om särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden. Inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar gavs det särskilda uppdraget att arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.

Yttrande
Karin Ljung (S) kommer in med ett särskilt yttrande.
Mikael Ordenius (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande
En strategisk anläggningsförsörjningsplan är ett viktigt dokument. Planen visar ett framtida behov utifrån rent matematiska beräkningar. Dokumentet ska betraktas som ett planeringsunderlag, inte bara för kultur- och fritidsnämnden, men även för övrig samhällsplanering i Tyresö. Vad som sedan realiseras och när det så sker, beslutas naturligtvis i den ordinarie budgetprocessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Strategisk anläggningsförsörjningsplan.pdf
Strategisk anläggningsförsörjningsplan 2016.pdf

§68 Ansökan om bidrag till integrationsprojekt - Tyresö kampsport

Dnr 2016/KFN 0096 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Kampsport tilldelas 25 000 kronor att användas som stöd till ensamkommande flyktingbarn och - ungdomar bosatta i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Kampsportklubb vill starta ett integrationsprojekt där de vill inkludera ensamkommande flyktingar genom träning.

Projektet syftar till att erbjuda ensamkommande flyktingbarn/ungdomar gemenskap genom träning. En kvalitativ fritid är livsviktig och fysisk aktivitetet motverkar depressioner, vilket är välkänt.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Kampsport planerar ett ambitiöst och mycket vällovligt projekt för att påskynda integrationen av ensamkommande flyktingbarn och - ungdomar. Tyresö kommun ansvarar för sina medborgare och kan därför också bara finansiera verksamhet för dessa. Därför föreslår jag att föreningen får 25 000 att användas till de barn och ungdomar som bor och lever i Tyresö. Bidraget bör räcka till fem ungdomar, speciellt om föreningen till en början lånar ut delar av utrustningen. Vad gäller barn och unga som inte är bosatta i Tyresö uppmanar jag föreningen att söka motsvarande bidrag i deras boendekommuner. Skulle föreningens aktiviteter locka ännu fler nyanlända unga Tyresöbor är man, efter redovisning av detta bidrag, naturligtvis välkommen att ansöka om ytterligare bidrag.

Bilagor
Ansökan om bidrag till integrationsprojekt - Tyresö kampsport.pdf

§69 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2017

Dnr 2016/KFN 0094 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2017.
Alla sammanträden börjar klockan 18:30

Måndag 23 januari
Måndag 20 februari
Måndag 20 mars
Måndag 24 april
Måndag 29 maj
Måndag 12 juni (målkonferens heldag, nämndmötet startar 16.00)
Måndag 28 augusti
Måndag 2 oktober
Måndag 6 november
Måndag 11 december

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20161017.pdf (161 kb)

§70 Kultur- och idrottsgalan 2017

Dnr 2016/KFN 0097 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 17 mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och idrottsgalan 2017 föreslås hållas den 17 mars 2017.
Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt engagemang för sin förening och för kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20161017.pdf (161 kb)

§71 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Muntlig information om samråd om miljökonsekvens angående område av riksintresse för friluftsliv

Muntlig information om bibliotekets öppettider under 29 november
Projektbidrag september 2016
Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista september 2016

Bilagor
Projektbidrag KFN september 2016.pdf
Uppdragslista KFN 160930.pdf