Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2021-12-02

Sammanträde 2021-12-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Sammanträdesdatum för BMI 2022

Diarienummer 2021/KS 0266 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Datum för beredningen för medborgardialog och integrations sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden. Därmed föreslår kommunkansliet sex datum för sammanträden under 2022 samt en planeringsdag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Utvärdering Orange Day

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En muntlig presentation under sammanträdet om genomförandet av Orange Day samt utvärdering.

§20 Sammanträdesdatum för BMI 2022

Diarienummer 2021/KS 0266 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Datum för beredningen för medborgardialog och integrations sammanträden och planeringsdag under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och integration ska beredningen planera för sex årliga sammanträden. Därmed föreslår kommunkansliet sex datum för sammanträden under 2022 samt en planeringsdag.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att
- Datum för beredningen för medborgardialog och integrations sammanträden och planeringsdag under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§21 Utvärdering Orange Day

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En muntlig presentation samt en utvärdering av genomförandet av Orange Day genomförs under sammanträdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att
- Informationen noteras

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20211202.pdf (65 kb)

§22 Uppmärksamma internationella minnesdagen för förintelsens offer

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ärendet tas upp som ett extraärende
2. I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag ge presidiet och kansliet i uppdrag att planera genomförandet av internationella minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att beredningen för medborgardialog och integration årligen skulle uppmärksamma fem olika temadagar. Internationella minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari är en av dem.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att
1. Ärendet tas upp som ett extraärende
2. I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag ge presidiet och kansliet i uppdrag att planera genomförandet av internationella minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.