Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2022-02-10

Sammanträde 2022-02-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Uppmärksammande av den internationella kvinnodagen 8 mars

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 1

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera genomförandet av den internationella kvinnodagen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars är en av de dagarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

2 Återrapportering av uppmärksammandet av den internationella minnesdagen till förintelsens offer

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 2

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella minnesdagen till förintelsens offer som infaller den 27 januari är en av de dagarna. Förvaltningen presenterar de aktiviteter som genomfördes i samband med uppmärksammandet av dagen.

Bilagor
Artikel hemsida Flyktingar fick fristad på Kumla herrgård.pdf
Artikel Kommunrutan.pdf

3 Information om lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0002 004

Ärende 3

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-22 § 107 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att se över möjligheterna att öka valdeltagandet i Tyresö Kommun. Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut antogs i kommunstyrelsen 2021-10-12 § 233 och det beslutades att
1. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka antalet röstningslokaler för förtidsröstning.

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över möjligheterna till utökat antal röstningslokaler för förtidsröstning och valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om att utöka antalet förtidsröstningslokaler med en ytterligare lokal som blir placerad i Granängsringen. Valnämndens protokoll justeras 2022-02-07 och protokollsutdrag skickas ut därefter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022.pdf

§1 Uppmärksammande av den internationella kvinnodagen 8 mars

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera genomförandet av den internationella kvinnodagen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar
årligen. Den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars är en av de
dagarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår beredningen för medborgardialog och integration besluta att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 221 ge presidiet tillsammans med kommunkansliet i uppdrag att planera genomförandet av den internationella kvinnodagen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§2 Återrapportering av uppmärksammandet av den internationella minnesdagen till förintelsens offer

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella minnesdagen till förintelsens offer som infaller den 27 januari är en av de dagarna. Förvaltningen presenterar de aktiviteter som genomfördes i samband med uppmärksammandet av dagen.

Bilagor
Artikel hemsida Flyktingar fick fristad på Kumla herrgård.pdf
Artikel Kommunrutan.pdf

§3 Information om lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0002 004

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-22 § 107 att ge beredningen för
medborgardialog och integration i uppdrag att se över möjligheterna att öka
valdeltagandet i Tyresö Kommun. Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut antogs i kommunstyrelsen 2021-10-12 § 233 och
det beslutades att
1. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad
informationsdelning med medborgarna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka antalet
röstningslokaler för förtidsröstning.

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över möjligheterna till utökat antal
röstningslokaler för förtidsröstning och valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om att utöka antalet förtidsröstningslokaler med en ytterligare lokal som blir placerad i Granängsringen. Protokollet justeras 2022-02-07 och protokollsutdrag skickas ut därefter.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-01-31 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022.pdf