Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunala pensionärsrådet tillstyrker bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö.

Bilagor
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

2 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Information om uppsägning av hyresavtal.

3 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.
- Villa Basilika
- Forellen
- Hyressättningsmodell
- Årsredovisning - 2017
- Linköpingsmodellen
- Skönsmomodellen
- Brukarundersökning

4 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Ingen information vid dagens sammanträde.

5 Välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0439 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Kommunala pensionärsrådet bifaller skrivelse från rådets ordförande.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från kommunala pensionärsrådets ordförande.

Bilagor
Skrivelse om välfärdsteknik och teknikstöd för förbättrad livskvalitet.pdf

6 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening om avvecklingen av Björkbackens äldreboende samt svar från kommundirektören.

Bilagor
Skrivelse från PRO, SPF och Tyresö Finska Förening.pdf
Svar från kommundirektör Bo Renman avveckling Björkbacken.pdf