Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-05-08

Sammanträde 2018-05-08

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Besök av socialnämndens ordförande Dick Bengtson

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande Dick Bengtson presenterar sig för kommunala pensionärsrådet och besvarar eventuella frågor.

2 Ekonomisk redovisning

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens controller Magnus Dahlqvist informerar kommunala pensionärsrådet om äldreomsorgens ekonomi.

3 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

4 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor:

5 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor:
- Kommunplanearbetet.
- Förslag till ny nämndorganisation.

6 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.