Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-10-12

Sammanträde 2023-10-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information från kommunens säkerhetssamordnare

Diarienummer 2023/KS 0345 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetssamordnare Markus Poletti San Martin informerar om kommunens arbete med civilt försvar.

2 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

3 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor:
E&Y granskning av hemtjänsten
Två motioner ska hanteras av äldre- och omsorgsnämnden:
1. Språkkrav för personal inom välfärden.
2. Om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden
Delårsrapport 2

4 KPRs synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan

Diarienummer 2023/KS 0280 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan antas och överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Önskemål från kommunala pensionärsrådets sida om att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan har framförs.

Bilagor
Komunplan 2024-2027 FINAL.pdf
Skrivelse från pensionärsorganisationerna.pdf

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande, Anita Mattsson (S), informerar om aktuella frågor.

6 Avsägelse Lilian Boström

Diarienummer 2023/KS 0308 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Avsägelse av Lilian Boström noteras.

Beskrivning av ärendet
Lilian Boström, representant för SPF, avsäger sig sitt uppdrag.

Bilagor
Underlag avsägelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden samt bilagor 1-11.

Bilagor
4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf
4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf
4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf
4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf
4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf
4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf
4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
4 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf
4 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf

8 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

§37 Information från kommunens säkerhetssamordnare - Ärendet utgår

Diarienummer 2023/KS 0345 001

§38 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

§39 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor:

Tre motioner ska hanteras av äldre- och omsorgsnämnden:
1. Motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.
2. Språkkrav för personal inom välfärden.
3. Om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Delårsrapport 2
Information om "attityd 65+"
Återhämtningsbonusen och projektet "det handlar om oss"
Larmtjänst

§40 KPRs synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och

Diarienummer 2023/KS 0280 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan antas och överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Önskemål från kommunala pensionärsrådets sida om att lämna synpunkter inför äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan har framförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* Skrivelsen från pensionärsorganisationerna med synpunkter på äldre- och omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsplan antas och överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Komunplan 2024-2027 FINAL.pdf
Reviderad skrivelse från pensionärsorganisationerna.pdf

§41 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande, Anita Mattsson (S), informerar om aktuella frågor.

§42 Avsägelse Lilian Boström

Diarienummer 2023/KS 0308 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Avsägelse av Lilian Boström noteras.

Beskrivning av ärendet
Lilian Boström, representant för SPF, avsäger sig sitt uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* Avsägelsen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Underlag avsägelse.pdf

§43 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden samt bilagor 1-11.

Bilagor
4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf
4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf
4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf
4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf
4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf
4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf
4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
4 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf
4 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf

§44 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

Pensionärsorganisationerna anmäler en skrivelse med önskemålet att kommunen ska samråda med pensionärsorganisationerna inför bygget av det nya kommunhuset, särskilt avseende lokalbehov och lokalplanering.
Skrivelsen biläggs ärendet.

Bilagor
Skrivelse från pensionärsorganisationerna.pdf