Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2017-12-11

Sammanträde 2017-12-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

§37 Föregående protokoll i kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20171211.pdf (149 kb)

§38 Information om förslag till ny hyressättningsmodell för särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Rådet kräver att få ta del av utredarens skriftliga underlag för att kunna vara remissinstans.

Beskrivning av ärendet
Utredare informerar om uppdrag att ta fram förslag till ny hyressättningsmodell för särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20171211.pdf (107 kb)

§39 Information från verksamhetschef kommunal regi äldreomsorg - ärendet utgår

§40 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar.

Bilagor
Svar till KPR gällande Björkbackens äldrecentrum.pdf

§41 Information från myndighetschefen

Dnr 2017/KS 0333 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor.
- Nytt centralt beläget vård- och omsorgsboende
- Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Hemsjukvård 2020
- Seniorguiden

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20171211.pdf (163 kb)

§42 Information från ordföranden

Dnr 2017/KS 0334 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Uppföljning av erbjudande om broddar

Bilagor
Uppföljning av erbjudande om broddar.pdf

§43 Sammanträdesplan 2018

Dnr 2017/KS 0480 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Sammanträdesplanen 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Rådsmöten föreslås äga rum under följande dagar 2018:
Tisdagen den 13 februari
Tisdagen den 27 mars
Tisdagen den 8 maj
Onsdagen den 12 september
Tisdagen den 16 oktober
Onsdagen den 5 december
 
Samtliga möten äger rum klockan 13.00.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20171211.pdf (150 kb)

§44 Välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0439 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Rådet beslutar att sammanställa en skrivelse till kommunstyrelsen om att uppmana kommunen att lägga fram förslag om tillämpning av välfärdsteknik.

Beskrivning av ärendet
På de gemensamma mötet med det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala pensionärsrådet den 15 november 2017 föredrog en representant från Nacka kommun hur de arbetar med välfärdsteknik.

Bilagor
KFR KPR minnesanteckning.pdf

§45 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0335 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Skrivelse angående lokaltider i föreningsgården Kvarnhjulet överlämnas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
- Lokaltider i föreningsgården Kvarnhjulet.
- Fråga om arbetssätt enligt Skönsmo-modellen.

Bilagor
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet angående lokal Kvarnhjulet 2017-12-08.pdf

§46 Kommunala pensionärsrådets sammanträden 2017

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Måndagen den 20 februari kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 18 april kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 23 maj kl 13:00 Tellus, Bollmora gårdsväg 12, Masten
Onsdagen 18 oktober kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Måndagen den 11 december kl 13:00 Myggdalen, plan 1

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20171211.pdf (150 kb)