Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-05-08

Sammanträde 2018-05-08

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Besök av socialnämndens ordförande Dick Bengtson

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande Dick Bengtson presenterar sig för kommunala pensionärsrådet och besvarar eventuella frågor.

2 Ekonomisk redovisning

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens controller Magnus Dahlqvist informerar kommunala pensionärsrådet om äldreomsorgens ekonomi.

3 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

4 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor:

5 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor:
- Kommunplanearbetet.
- Förslag till ny nämndorganisation.

6 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

§16 Information om planerat centrumnära vård- och omsorgsboende

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noterades.
 
Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg från kommunkansliet och Marita Sjögren från myndighet för äldre och funktionsnedsättning informerade om det planerade centrumnära vård- och omsorgsboendet (Forellen).
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20180508.pdf (106 kb)

§17 Besök av socialnämndens ordförande Dick Bengtson

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande Dick Bengtson presenterar sig för kommunala pensionärsrådet och besvarar frågor.
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20180508.pdf (106 kb)

§18 Ekonomisk redovisning

Dnr 2018/KS 0204 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens controller Magnus Dahlqvist informerar kommunala pensionärsrådet om äldreomsorgens ekonomi.
 
Bilagor
Äldreomsorgen utfall mars 2018  helårsprognos.pdf

§19 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information om dagsläget redovisas.
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20180508.pdf (106 kb)

§20 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enhetschefen myndighet för äldre och funktionsnedsättning informerar om aktuella frågor.
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180508.pdf (106 kb)

§21 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor:
- Kommunplanearbetet.
- Förslag till ny nämndorganisation.
- Tillgänglighetsplan 2019-2022
 
Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

§22 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
-Sammanträdet den 12 september flyttas till den 25 september.
 
Beskrivning av ärendet
Ett av årets beslutade sammanträden för det kommunala pensionärsrådet föreslås flyttas.
 
Sammanträdet den 12 september flyttas till den 25 september.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20180508.pdf (106 kb)