Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Information från socialnämndens ordförande

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande besvarar frågor från det kommunala pensionärsrådet.

2 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgens myndighetschef informerar om aktuella frågor.
- Prestationsbaserad ersättning
- Åtgärdsplan för hemtjänsten
- Information om läget under sommaren med höga vädertemperaturer
- Information om ny organisation
- Invigning av ny dagverksamhet
- Information om aktuella uppdrag
- Återrapportering avseende ej verkställda beslut
- Information om resultat av Öppna jämförelser
- Genomgång av plan för Hemsö vård- och omsorgsboende
- Tidsplan för nytt vård- och omsorgsboende

Bilagor
Hemställan Socialstyrelsen 19 juli 2018.pdf
Tyresö kommun svar på Socialstyrelsens hemställan om information med anledning av höga vädertemperaturer.pdf

3 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgens myndighetschef informerar om aktuella frågor avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende.

4 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande för det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
- Information om träffpunkter.
- Svar till kommunala pensionärsrådet om att starta en balansskola i kommunen.
- Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om att undersöka förutsättningar för biståndsbedömda teknikinsatser inom hemtjänsten i Tyresö kommun.
- Svar på förfrågan från kommunala pensionärsrådet om att utreda möjligheten att införa Skönsmo-modellen i Tyresö kommun.
- Tillgänglighetsplan.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet .._.pdf
Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf

5 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
- Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019.

§23 Information från socialnämndens ordförande

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande besvarar frågor från det kommunala pensionärsrådet.
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20180925.pdf (105 kb)

§24 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgens myndighetschef informerar om aktuella frågor.
- Prestationsbaserad ersättning
- Åtgärdsplan för hemtjänsten
- Information om läget under sommaren med höga vädertemperaturer
- Information om ny organisation
- Invigning av ny dagverksamhet
- Information om aktuella uppdrag
- Återrapportering avseende ej verkställda beslut
- Genomgång av plan för Hemsö vård- och omsorgsboende
- Tidsplan för nytt vård- och omsorgsboende
 
Bilagor
Hemställan Socialstyrelsen 19 juli 2018.pdf
Tyresö kommun svar på Socialstyrelsens hemställan om information med anledning av höga vädertemperaturer.pdf

§25 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgens myndighetschef informerar om aktuella frågor avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende.
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20180925.pdf (105 kb)

§26 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande för det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
- Information om träffpunkter.
- Svar till kommunala pensionärsrådet om att starta en balansskola i kommunen.
- Svar på skrivelse från kommunala pensionärsrådet om att undersöka förutsättningar för biståndsbedömda teknikinsatser inom hemtjänsten i Tyresö kommun.
- Svar på förfrågan från kommunala pensionärsrådet om att utreda möjligheten att införa Skönsmo-modellen i Tyresö kommun.
- Tillgänglighetsplan.
 
Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet .._.pdf
Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf

§27 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
- Ändring av sammanträdesdatum för resten av året. Rådet kommer att sammanträda 19 november och 12 december.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
- Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20180925.pdf (105 kb)