Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2019-05-07

Sammanträde 2019-05-07

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor.
- Budgetprocessen
- Diskussion om nämndplanen

2 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger kommunala pensionärsrådet aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1038.pdf

3 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.
- Verksamhetschef inom HSL.
- Balansskola.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1041.pdf

4 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Rekommendation om gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.
- Ekonomisk uppföljning per mars 2019

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1037.pdf

5 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet kring principer för träffpunkter.
- Information om utfrågning av vårdvcentraler/äldrecentraler.

§12 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om aktuella frågor.
- Budgetprocessen
- Diskussion om nämndplanen

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20190507.pdf (105 kb)

§13 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger kommunala pensionärsrådet aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1038.pdf

§14 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.
- Verksamhetschef inom HSL.
- Balansskola.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1041.pdf

§15 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Rekommendation om gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.
- Ekonomisk uppföljning per mars 2019

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1037.pdf

§16 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen kring principerna för träffpunkter.
2. Principerna för träffpunkter överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden.
3. Information om utfrågning av vårdcentraler noteras.

Beskrivning av ärendet
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet kring principer för träffpunkter.
- Information om utfrågning av vårdvcentraler/äldrecentraler.

Bilagor
Beskrivning av träffpunkter.pdf