Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-10-27

Sammanträde 2022-10-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information om God och Nära vård

Diarienummer 2022/KS 0205 005

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, från kommunstyrelseförvaltningen är projektledare för god och nära vård kommer och informerar om projektet

2 Remiss: Larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi

Diarienummer 2022/KS 0264 50

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
1. Kommunala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
2. Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom pensionärsorganisationernas skrivelse

Beskrivning av ärendet
Remiss angående larmhantering dagtid för hemtjänst i egen regi. Skrivelsen från pensionärsorganisationerna har överlämnats till äldre- och omsorgsnämnden den 18/10.

Bilagor
Rapport larmhantering i egen regi_utkast till KPR och KFR.pdf
Svar på remiss om larmhantering.pdf

3 Sammanträdesdatum KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0265 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Sammanträdesdatum 2023 för kommunala pensionärsrådet fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förlag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträden kl. 13-15
1. Torsdag 9 februari
2. Torsdag 9 mars
3. Onsdag 5 april
4. Torsdag 11 maj reservdatum
5. Torsdag 14 september
6. Torsdag 12 oktober
7. Torsdag 9 november

Tisdagar två veckor innan rådet kl. 13-15
Beredning
1. 24 januari
2. 21 februari
3. 21 mars
4. 25 april reserv
5. 29 augusti
6. 26 september
7. 24 oktober

4 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

5 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

6 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* IVO rapport
* Utvärdering av träffpunkten
* Kyrkans fastighet Gula Villan Tyresö strand kan den nyttjas av pensionärsorganisationerna
* Utvärdering av hemleverans matkassar
* Delårsrapport 2 för 2022 äldre- och omsorgsnämnden
* Erbjudande om taktil stimulering till befintliga kunder inom hemtjänst samt daglig verksamhet och träffpunkt
* Omsorgsförmedlingen, framtidens kollegor inom äldreomsorgen
* Åtgärder med anledning av utfallet av genomförandet av brukarenkät äldre och omsorg

7 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelanden listas:
* Information om kostnad per brukare

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 76.pdf

8 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp
* Rådet bjuds på julbord/jultallrik efter sammanträdet den 1/12-22

§28 Information om God och Nära vård

Diarienummer 2022/KS 0205 005
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, från kommunstyrelseförvaltningen är projektledare för god och nära vård kommer och informerar om projektet

§29 Remiss: Larmhantering dagtid för hemtjänsten i egen regi

Diarienummer 2022/KS 0264 50
Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Kommunala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
2. Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom pensionärsorganisationernas skrivelse

Beskrivning av ärendet
Remiss angående larmhantering dagtid för hemtjänst i egen regi. Skrivelsen från pensionärsorganisationerna har överlämnats till äldre- och omsorgsnämnden den 18/10.
Bilagor
Rapport larmhantering i egen regi_utkast till KPR och KFR.pdf
Svar på remiss om larmhantering.pdf

§30 Sammanträdesdatum KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0265 001
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Sammanträdesdatum 2023 för kommunala pensionärsrådet fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förlag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträden kl. 13-15
1. Torsdag 9 februari
2. Torsdag 9 mars
3. Onsdag 5 april
4. Torsdag 11 maj reservdatum
5. Torsdag 14 september
6. Torsdag 12 oktober
7. Torsdag 9 november

Tisdagar två veckor innan rådet kl. 13-15
Beredning
1. 24 januari
2. 21 februari
3. 21 mars
4. 25 april reserv
5. 29 augusti
6. 26 september
7. 24 oktober

§31 Information från ordföranden - Ärendet utgår

§32 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

§33 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* IVO rapport
* Utvärdering av träffpunkten
* Kyrkans fastighet Gula Villan Tyresö strand kan den nyttjas av pensionärsorganisationerna
* Utvärdering av hemleverans matkassar
* Delårsrapport 2 för 2022 äldre- och omsorgsnämnden
* Erbjudande om taktil stimulering till befintliga kunder inom hemtjänst samt daglig verksamhet och träffpunkt
* Omsorgsförmedlingen, framtidens kollegor inom äldreomsorgen
* Åtgärder med anledning av utfallet av genomförandet av brukarenkät äldre och omsorg
* Språkkunskaper hos anställda i hemtjänst och boende

§34 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelanden listas:
* Information om kostnad per brukare
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 76.pdf

§35 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001
Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp
* Rådet bjuds på julbord/jultallrik efter sammanträdet den 1/12-22