Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen, kommunhuset plan 1

1 Antagande av ny dokumenthanteringsplan

Dnr 2014/VN 0001 008

Valnämndens förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplanen för valnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag på dokumenthanteringsplan för valnämnden bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Dokumenthanteringsplan.pdf

2 Utbildning inför val till Europaparlamentet samt val till riksdag, kommun och landsting 2014

Dnr 2014/VN 0004

Valnämndens förslag till beslut
- Att uppdra åt kommunkansliet att genomföra utbildning för valförrättare inför valet till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Datum för utbildningarna är 7 maj respektive 3 september.

Beskrivning av ärendet
År 2014 ska två val genomföras. Valet till Europaparlamentet äger rum den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september. Förslaget bygger på att kansliavdelningen får i uppdrag att genomföra utbildning i nära anslutning till respektive val, 7 maj och 3 september. Målgrupp är alla som ska arbeta i vallokal samt valnämnden.

Bilagor
Utbildning av valförrättare tjänsteskrivelse.pdf

3 Rekrytering av valförrättare till valet till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun och landsting 2014

Dnr 2014/VN 0009 004

Valnämndens förslag till beslut
- Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga valförrättare till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har vid tidigare val fått ansvar för att rekrytera valförrättare, med undantag för ordförande och vice ordförande, till val till Europaparlamentet och till val till riksdag, kommun och landsting. Upplägget har fungerat väl och samma upplägg föreslås därför för rekrytering av valförrättare 2014.

Bilagor
Rekrytering av valförrättare tjänsteskrivelse.pdf

4 Placering av valsedlar i valsedelsställ i val till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2014/VN 0008

Valnämndens förslag till beslut
1. Att valsedlarna placeras i alfabetisk ordning utifrån partinamnet på valsedeln i neutrala valsedelställ under val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Samma ordning tillämpas under förtidsröstningsperioderna 7-25 maj samt 27 augusti till 14 september.

2. Partimärkta valsedelställ är ej tillåtna

Beskrivning av ärendet
För att hålla ordning på valsedlar placeras de i där för avsedda valsedelställ. För att säkerställa en enhetlig hantering av valsedlarna ska dessa placeras i alfabetisk ordning i ställen. Detta gäller för val till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014 samt under respektive förtidsröstningsperiod

Bilagor
Placering av valsedlar i valsedelställ tjänsteskrivelse.pdf

5 Beslut i Valnämnden om att utse kommunala bud i de både valen 2014, dvs. val till Europaparlament och allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Dnr 2014/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att utse Marit Andersson, Eva Nilsson och Rebecca Berlin till kommunala bud i valen 2014 till EU-parlamentet samt val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

2. De kommunala buden ska finnas tillgängliga på kontorstid (vardagar) under förtidsröstningsperioden.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har den 29 maj 2013 (§ 2) fattat beslut om att tillhandahålla kommunala bud i valen 2014. Det framgår också av valnämndens reglemente att valnämnden får utse kommunala bud. Förslag redovisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
tjänsteskrivelse kommunala bud.pdf

6 Informationsärende till valnämnden 2014

Dnr 2014/VN 0010 004

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar muntligen om valplaneringen och arbetet med
tillgänglighetsanpassningen av vallokaler och förtidsröstningslokaler.
PM om tillgänglighetsanpassning bifogas ärendet.

Bilagor
PM tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler i Tyresö.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (115 kb)

§7 Antagande av ny dokumenthanteringsplan

Dnr 2014/VN 0001 008

Beskrivning av ärendet
Förslag på dokumenthanteringsplan för valnämnden bifogas ärendet.

Valnämndens beslut
- Att dokumenthanteringsplanen för valnämnden antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Dokumenthanteringsplan.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20140304.pdf (54 kb)

§8 Utbildning inför val till Europaparlamentet samt val till riksdag, kommun och landsting 2014

Dnr 2014/VN 0004 004

Valnämndens beslut
- Att uppdra åt kommunkansliet att genomföra utbildning för valförrättare inför valet till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Datum för utbildningarna är 7 maj respektive 3 september.

Beskrivning av ärendet
År 2014 ska två val genomföras. Valet till Europaparlamentet äger rum den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september. Förslaget bygger på att kansliavdelningen får i uppdrag att genomföra utbildning i nära anslutning till respektive val, 7 maj och 3 september. Målgrupp är alla som ska arbeta i vallokal samt valnämnden.

Bilagor
Utbildning av valförrättare tjänsteskrivelse.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20140304.pdf (55 kb)

§9 Rekrytering av valförrättare till valet till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun och landsting 2014

Dnr 2014/VN 0009 004

Valnämndens beslut
- Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga valförrättare till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har vid tidigare val fått ansvar för att rekrytera valförrättare, med undantag för ordförande och vice ordförande, till val till Europaparlamentet och till val till riksdag, kommun och landsting. Upplägget har fungerat väl och samma upplägg föreslås därför för rekrytering av valförrättare 2014.

Bilagor
Rekrytering av valförrättare tjänsteskrivelse.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20140304.pdf (55 kb)

§10 Placering av valsedlar i valsedelsställ i val till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2014/VN 0008

Valnämndens beslut
- Ärendet återremitteras till Kommunkansliet för att ytterligare utreda valmyndighetens förslag på placering av valsedlar i valsedelställ.

Beskrivning av ärendet
För att hålla ordning på valsedlar placeras de i där för avsedda valsedelställ. För att säkerställa en enhetlig hantering av valsedlarna ska dessa placeras i alfabetisk ordning i ställen. Detta gäller för val till Europaparlamentet den 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014 samt under respektive förtidsröstningsperiod

Bilagor
Placering av valsedlar i valsedelställ tjänsteskrivelse.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20140304.pdf (55 kb)

§11 Beslut i Valnämnden om att utse kommunala bud i de både valen 2014, dvs. val till Europaparlament och allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Dnr 2014/VN 0005 004

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att utse Marit Andersson, Eva Nilsson och Rebecca Berlin till kommunala bud i valen 2014 till EU-parlamentet samt val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.
2. De kommunala buden ska finnas tillgängliga på kontorstid (vardagar) under förtidsröstningsperioden.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har den 29 maj 2013 (§2) fattat beslut om att tillhandahålla kommunala bud i valen 2014. Det framgår också av valnämndens reglemente att valnämnden får utse kommunala bud. Förslag redovsisas i bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunala bud.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20140304.pdf (54 kb)

§12 Informationsärende till valnämnden 2014

Dnr 2014/VN 0010 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar muntligen om valplaneringen och arbetet med
tillgänglighetsanpassningen av vallokaler och förtidsröstningslokaler.
PM om tillgänglighetsanpassning bifogas ärendet.

Bilagor
PM tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler i Tyresö.pdf

 

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20140304.pdf (54 kb)