Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2014-09-17

Sammanträde 2014-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) 2014

Valnämndens förslag till beslut
- Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning noteras.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden genomför den preliminära rösträkningen (onsdagsräkningen). Röster som inte räknats i vallokal i valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september 2014 räknas och underkända röster kontrolleras.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (112 kb)

§24 Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) 2014

2014/VN 0012 004

Valnämndens beslut
- Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning noteras och överlämnas till Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden genomför den preliminära rösträkningen (onsdagsräkningen). Röster som inte räknats i vallokal i valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september 2014 räknas och kontrolleras.

Valnämnden tar ställning till röster som underkänts i vallokal på valdagen, brevröster som inkommit till kommunhuset från utlandet och förtidsröster som inte räknats i vallokal på valdagen.

Se bifogade resultatbilagor från rösträkningen (bilagor).

Bilaga
Resultatbilagor valnämndens preliminära rösträkning.pdf